kaipulaumakaniolono Baker, PhD Student

ʻŌlelo Hawaiʻi,

ka Hoʻomana a me nā ʻAha

Ke kūkulu ʻana i Ideology kūʻokoʻa