Wyatt Souza

Contact:
wyatts@hawaii.edu


Education


BA in Hawaiian Studies, UH Mānoa (2015) MA in English, UH Mānoa (2017) PhD in English, UH Mānoa (in progress)

Courses


Spring Semester 2019
  • ENG-100: Composition I
  • ENG-100: Conposition I

Fall Semester 2019
  • ENG-100: Composition I
  • ENG-272: Intro to Lit: Culture & Lit

Fall Semester 2018
  • ENG-270: Intro to Lit: Literary History

Spring Semester 2018
  • ENG-100: Composition I

Fall Semester 2017
  • ENG-100: Composition I